Op het onlangs gehouden Europese Congres voor Integrale Geneeswijzen in Barcelona presenteerden artsen van het Israëlische Bnai Zion Medical Center de interimresultaten van onderzoek waaruit blijkt dat patiënten die een voetreflexbehandeling ondergaan voordat ze worden geopereerd, zich minder angstig voelen. Angst voorafgaande aan de operatie hangt samen met een slechter herstel na de operatie, dus het is erg belangrijk voor de patiënt het welzijn preoperatief te verhogen.

Het onderzoek behelst drie groepen met ieder 100 patiënten: een groep ontvangt standaardzorg en een voetreflexbehandeling, een groep ontvangt standaardzorg en een schijnvoetreflexbehandeling (sham reflexologie) en een derde groep krijgt enkel standaardzorg. Uit een analyse van de interimresultaten blijkt er een significant verschil te zijn tussen de reflexgroep ten opzichte van de schijnreflexgroep en de standaardzorggroep voor die patiënten die zich extreem angstig voelden.

Klik hier om dit hele artikel op VNIG te lezen.